Evaluatie

Evaluatie

Sint-CatharinacollegeWe beoordelen de studievorderingen van onze leerlingen via permanente evaluatie en examens. De permanente evaluatie bestaat uit kleine toetsen over de stof van de vorige les, wekelijkse of maandelijkse schriftelijke beurten, huistaken en mondelinge oefeningen tijdens de les. Het eerste, tweede, derde en vierde jaar maken examens voor Kerstmis, Pasen en het schooljaareinde. Het vijfde en het zesde jaar maken examens voor Kerstmis en het einde van het schooljaar.

Leerlingen van het ASO kunnen via de permanente evaluatie 25 % van de punten verdienen, leerlingen van het TSO en BSO 50 % van de punten.

Wie voor alle vakken 50 % of meer behaalt, krijgt op het einde van het jaar een A-attest en mag overgaan naar het volgende jaar. Indien een leerling voor één of meerdere vakken geen 50 % behaalt, kan de delibererende klassenraad een B- of C-attest toekennen. Leerlingen met een C-attest moeten het jaar overdoen.

Leerlingen met een B-attest mogen overgaan naar een hogere klas, doch slechts in een beperkt aantal studierichtingen en basisopties. Het attest heeft steeds een positieve bedoeling omdat het leerlingen oriënteert naar een voor hen meer geschikte studierichting.

Een A-attest kan vergezeld worden door een waarschuwing voor één of meerdere vakken. Indien een leerling het volgende schooljaar hiervoor opnieuw een tekort heeft, wordt hij of zij strenger geëvalueerd door de klassenraad.

In overeenstemming met de richtlijnen van de Vlaamse Gemeenschap geven we geen herexamens. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden moet een leerling in augustus één of meer bijkomende proeven maken.

Ouders die niet akkoord gaan met de beslissing van de delibererende klassenraad, kunnen uiterlijk op de derde werkdag na de uitdeling van de rapporten tijdens een persoonlijk onderhoud met de directeur hun bezwaren kenbaar maken. Uiterlijk drie werkdagen na ontvangst van het resultaat van dit onderhoud kunnen de ouders, indien de betwisting blijft bestaan, per aangetekende brief in beroep gaan bij de voorzitter van de Interne Beroepscommissie van het college. Naam, adres en telefoonnummer van de voorzitter staan vermeld in het schoolreglement. De Interne Beroepscommissie kan aan de inrichtende macht vragen de klassenraad opnieuw bijeen te roepen. Dit dient te gebeuren voor 15 september.