Financieel

Schoolrekeningen

Het boekenpakket wordt besteld via studieshop.be. In oktober betaal je voor de middagmalen, de soep of de koffie van het eerste trimester en eventueel georganiseerde activiteiten, het rapport, het schoolreglement, de schoolagenda en de taken- en overhoringsbladen. In december volgt een kleine rekening voor de fotokopieën die je zoon of dochter ontving in het eerste trimester. In februari ontvang je een rekening voor de maaltijden, de soep of de koffie van het tweede trimester en de tijdens dit trimester georganiseerde activiteiten. Eind maart volgt de rekening van de fotokopieën die in het tweede trimester werden bezorgd. De maaltijden, de soep of de koffie van het derde trimester en de activiteiten die voor de leerlingen in dat laatste trimester worden georganiseerd, betaal je in mei. De rekening van de fotokopieën van het laatste trimester wordt midden juni met de leerlingen meegegeven. Deze laatste rekening vermeldt tevens het examenpapier dat door je zoon of dochter is gebruikt gedurende het voorbije schooljaar. De leerlingen betalen enkel de fotokopieën die hen in het kader van de lessen werden bezorgd.

Schoolverzekering

Onze leerlingen zijn verzekerd tegen ongevallen op school en voor lichamelijke letsels op weg van en naar school. Stoffelijke schade wordt niet door de schoolverzekering gedekt. Om van de verzekering te genieten, moet elk ongeval binnen de 24 uren worden meegedeeld.
Formulieren voor aangifte van schoolongevallen zijn te verkrijgen op het secretariaat. Bij de berekening van haar tussenkomst in ziekenhuisverpleging en andere medische kosten, houdt de schoolverzekering rekening met de terugbetaling door een mutualiteit of een andere verzekering of bijstandsorganisme. Gelieve de volgende documenten te bezorgen aan het schoolsecretariaat nadat je eerst zelf de onkostennota’s hebt betaald:

  • het genezingsgetuigschrift
  • een attest van tussenkomst van de mutualiteit, vergezeld van de originele onkostennota’s, waar de mutualiteit niet of slechts gedeeltelijk in tussenkomt
  • indien je niet aangesloten bent bij een mutualiteit, je volledige staat van onkosten, ondertekend en vergezeld van de originele bewijsstukken
  • het rekeningnummer waarop de vergoeding gestort mag worden

Een persoonlijk kluisje

Zowel in het College als in Maria-Jozef kunnen de leerlingen beschikken over een opbergruimte die met een sleutel kan worden afgesloten. Wie intekent voor een kluisje, verbindt er zich toe dit kluisje te huren zolang hij/zij leerling(e) is van het college. De huurprijs bedraagt € 13 per schooljaar. Deze som wordt ieder jaar geïnd via de schoolrekening. Ieder kastje is 37 cm breed, 36 cm hoog, 58,5 cm diep en heeft een inhoud van ruim 77 liter.