Gok

Doel op lange termijn

GOK Sint-CatharinacollegeMet ons GOK-beleid willen we onze leerlingen maximale kansen bieden om zich binnen hun mogelijkheden verder te vormen en te ontplooien.
Concreet betekent dit dat we via doordachte oriëntering en doorstroming, een goed uitgebouwde preventie en remediëring een aangename leeromgeving creëren, waarin we zittenblijven, falen en leerachterstand willen tegengaan. Op die manier willen we ervoor zorgen dat álle leerlingen de leerplandoelstellingen en eindtermen binnen een normaal tempo kunnen bereiken. Deze visie kunnen we niet realiseren zonder een goede leerlingen- en ouderparticipatie. Daarom willen we leerlingen en ouders actief betrekken bij het leer- en opvoedingsproces.

 

Doel op korte termijn

Onze school koos voor de thema’s:

  • Preventie en remediëring van studie- en gedragsproblemen
  • Oriëntering en doorstroming
  • Leerlingen- en ouderparticipatie

Een eerste stap om onze wensdromen te realiseren is het uitwerken van een goed remediëringsplan. De uitbouw (inclusief de evaluatie) van de stappen-, remediërings- en opvolgingsfiches laat ons toe om eventuele studie- en/of gedragsproblemen tijdig op te sporen en weg te werken zodat hieruit een goede oriëntering en doorstroming volgt.
Bij dit remediëringsplan worden zowel de leerlingen als de ouders (via oudercomité, oudercontactavonden, schoolraad) actief betrokken, zodat een open leerklimaat gecreëerd wordt.

Activiteiten

Het is de bedoeling om vanuit ons GOK-team alle leerkrachten te motiveren en te laten meewerken aan het remediëringsplan. GOK is een doel voor de hele school. Enkel door een goede samenwerking van alle partijen, heeft ons GOK-beleid kans tot slagen.
Om te bereiken dat leerkrachten ook zorgen voor een aangename klassfeer, bieden e bijscholingen aan omtrent leren leren, lemotest, stressbestendigheid en interactieve didactische werkvormen.
Tevens wordt gezorgd voor een goede uitbouw van de leerlingenraden.
Activiteiten zoals de Dikke-Truiendag, de Doedag, de gedichtendag, de Groene schoolactiviteiten, rust en concentratie, armoedeproject, mediawijsheid, middagactiviteiten e.a. stimuleren de leerlingen en ook de leerkrachten om op een creatieve manier samen te werken.

Ook met de uitwerking van onze DISO-zelfevaluatie willen we de eventuele tekortkomingen op onze school opsporen en tevens de kwaliteit van ons onderwijs voor alle leerlingen verhogen.