Historiek

Een stukje geschiedenis

Kerk Sint-Catharinacollege

Het verhaal van het Sint-Catharinacollege start in 1437 wanneer de ‘Broeders van het Gemene Leven’ uit Deventer en Zwolle in Geraardsbergen een Latijnse school stichten. In 1629 werd deze school overgenomen door de monniken van de Sint-Adriaansabdij.

Tijdens de Franse Revolutie, in 1796, werd de abdij en haar Latijnse school gesloten en had Geraardsbergen enkele decennia lang geen middelbaar onderwijs. Pas in 1823, tijdens het Hollands bewind onder Willem I, startte het stadsbestuur opnieuw met een Latijnse school. Dit gemeentelijke college werd ondergebracht naast de Sint-Catharinakerk in het leegstaande klooster van de ‘Miniemen’, een kloosterorde die zich in 1622 in Geraardsbergen vestigde. Net als de Benedictijnen van de Sint-Adriaansabdij werden zij door de Franse revolutionairen verdreven. In 1850 droeg het stadsbestuur het college over aan het bisdom Gent en werd het een bisschoppelijk college.

Tot 1964 kon je in het college slechts één studierichting volgen, de Grieks-Latijnse, en waren enkel jongens toegelaten. 1965 werd het kantelpunt. Voor het eerst werden er meisjes op onze school toegelaten, een echte primeur in die tijd, en kwamen er steeds nieuwe studierichtingen bij.
In 1995 fuseerde het Technisch Instituut Maria-Jozef met het Sint-Catharinacollege. Uit deze fusie ontstond één school met meer dan 1.000 leerlingen, verdeeld over twee campussen en een waaier van niet minder dan 17 studierichtingen.

Campus Boelarestraat

De zusters van Maria-Jozef speelden ooit een belangrijke rol in het religieuze leven en de onderwijswereld van de stad. Deze congregatie werd gesticht te Geraardsbergen in 1817 door E.H. Constant Van Crombrugge.
In 1857 verhuisden ze naar het kloosterpand in de Abdijstraat. Hun onderwijsinstelling breidde steeds verder uit: er waren de afdelingen Kleding, Handel en later Techniek-Wetenschappen ,Sociale en Technische Wetenschappen en Haarzorg. In 1995 fusioneerde het Technisch Instituut Maria-Jozef met het Sint-Catharinacollege. De studierichtingen Handel-Talen en binnen het BSO Haarzorg en Verzorging verrijkten het aanbod.

Onze gebouwen

Onze leerlingen volgen les in ruime lokalen met aangepast didactisch materiaal. Toch maak je in ons college ook kennis met gebouwen die stammen uit een ver verleden.

De Sint-Catharinakerk stamt oorspronkelijk uit de 12de eeuw. In het begin van de 17de eeuw werd ze herbouwd door de Miniemen. In 1986 werd de kerk geklasseerd als beschermd monument omwille van haar belangrijke historische waarde, haar uitzonderlijke architectuur en haar vele waardevolle elementen. Tussen 1990 en 1992 werd het exterieur gerestaureerd, het interieur volgde tussen 1998 en 2000.

Het oude collegegebouw stamt uit de 17de eeuw en was gedurende twee eeuwen de verblijfplaats van de Miniemen. Op het einde van de 19de eeuw werd het gebouw vernieuwd en verruimd om het college dat er sinds 1823 was ondergebracht meer armslag en ontwikkelingskansen te bieden. Voor de aankleding van het vernieuwde gebouw deed men beroep op lokale kunstenaars. Zo beschilderde Louis Bert de l’Arbre (1835-1903) de muren van het pand met scènes uit de vaderlandse geschiedenis.

In 1976 werden in het oude gebouw refters ondergebracht, in 1990 werden op de eerste verdieping een mediatheek, een technologielokaal en twee computerklassen ingericht. In 2005 kwam er een totaal vernieuwd sanitair en jaarlijks tijdens de vakanties worden werken uitgevoerd om de gebouwen steeds meer te optimaliseren. Ondertussen beschikken wij over 7 computerklassen en is bijna elk lokaal voorzien van beamer en pc.