Visie op ons opvoedingsproject

Opvoedend onderwijzen vanuit christelijke inspiratie

Lokaal Sint-Catharinacollege

In onze school hebben wij een ruim aanbod aan studierichtingen, van theoretisch tot praktisch, op heel diverse domeinen. Economie, cultuur, haarzorg, personenzorg, klassieke en moderne talen, techniek, welzijn, exacte en sociale wetenschappen, wiskunde… wij hebben een passend antwoord voor jouw interesses, voor jouw talent.

Ons lerarenkorps staat klaar om jouw mogelijkheden op vlak van kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen en om jouw grenzen te verleggen of te erkennen. “Leren leren” en remediëren krijgen ruim aandacht. Via een traject van schoolloopbaanbegeleiding willen we de weg wijzen naar een studie of beroep waar je goed in bent, waarin je gelukkig kan worden.

We hebben aandacht voor wat je kan, maar ook voor wie je bent. Onze school wil méér zijn dan een school waar je leert en studeert, maar ook een school die jou doet nadenken over je rol in de samenleving, en die je aanspoort tot vrije, verantwoordelijke, respectvolle en solidaire keuzes. Vanuit onze christelijke inspiratie willen wij jonge mensen gevoelig maken voor waarden en zingeving, in het dagelijks omgaan met elkaar, in uiteenlopende projecten, in acties…

Graag verruimen wij de horizon van onze leerlingen door hen te laten proeven van cultuur, literatuur, theater, film, sport, reizen…  Al wat het leven rijk en boeiend maakt, introduceren we binnen en buiten de lessen. 

Wij willen onze slogan “Uit liefde vloeit zorg, uit zorg groeit kracht” waar maken voor elke leerling. Wij nodigen jou graag uit om deel te nemen aan ons project!