Missie en visie

Opvoedend onderwijzen vanuit christelijke inspiratie

Lokaal Sint-Catharinacollege

Opvoedingsproject van het Sint-Catharinacollege Secundair onderwijs

Wij willen onderwijs verstrekken met zin voor kwaliteit. Wij willen onze leerlingen diepmenselijke waarden bijbrengen. Die dubbele droom willen wij realiseren. vanuit een christelijke levensvisie en bewogenheid.

Zo formuleren wij graag bondig ons opvoedingsproject, waarmee we een eigen vertolking beogen van twee verwachtingspatronen die van hogerhand op ons afkomen. Enerzijds staan we voor de eisen die de Vlaamse Gemeenschap aan elke secundaire school formuleert in de officiële leerplannen, en in vakoverschrijdende en vakgebonden “eindtermen”. Anderzijds weten we ons ook verbonden met het Vlaamse Secretariaat van het Katholiek Onderwijs dat midden 1994 zijn visie op de christelijke school neerschreef in een eigen Opdrachtsverklaring van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen. Leiding geven aan, of meewerken in een katholieke school is een complexe opdracht.
Onze titel wijst daar reeds op: we willen

  1. onderwijs geven,
  2. in een opvoedend kader,
  3. uitgaande van het katholieke gedachte- en waardengoed.

Vandaar onze drie hoofdstukjes:

  1. De school als ONDERWIJSGEMEENSCHAP
  2. De school als OPVOEDINGSGEMEENSCHAP
  3. De school als WERK – EN LEEFGEMEENSCHAP OP KATHOLIEKE BASIS

Wij zijn er ons echter van bewust dat deze drie dimensies van het schoolleven wel in onze denkwereld kunnen onderscheiden worden, maar niet gescheiden mogen worden in de dagelijkse schoolpraktijk. De volle betekenis van het eerste hoofdstuk is dan ook pas te vatten vanuit het tweede, en dit op zijn beurt vanuit het derde hoofdstuk.

Elk van de drie hoofdstukjes is volgens hetzelfde schema opgebouwd:

  • zicht op de actuele situatie met haar weerslag op de jongerenwereld;
  • voorstelling van wat ons algemeen vormingsdoel kan zijn;
  • suggestie van krachtlijnen bij de concrete vormingsaanpak.

Wij durven hopen dat dit opvoedingsproject alle medewerkers rijkelijk mag inspireren bij het opvoedend onderwijswerk in onze school en grote bijval mag vinden bij ouders en leerlingen.

De volledige tekst kunt u lezen via onderstaande download.
Opvoedend onderwijzen Sint-Catharinacollege