Oud-leerlingenbond

Pand Sint-Catharinacollege

Deze vereniging heeft tot doel de vriendschapsbanden onder de oud-leerlingen te handhaven en te versterken. Om het contact tussen de oud-leerlingen en het college vlot te laten verlopen, duiden de laatstejaars een jaarvertegenwoordiger aan. Deze zorgt ervoor dat vooral de adressenbestanden actueel blijven en tracht de klas terug samen te brengen ter gelegenheid van de avond van de jongere oud-leerlingen, die jaarlijks wordt georganiseerd in de maand maart en de dag van de oudere oud-leerlingen die jaarlijks wordt georganiseerd op het 1 meifeest.
De voorzitter, de heer Gerard De Lange, spreekt ook jaarlijks de laatstejaars toe tijdens hun promotie om hen uit te nodigen toe te treden tot de oud-leerlingenbond.