Digitale infoavond 3e graad

Via onderstaand formulier kan u intekenen voor de digitale infoavond op 18 mei om 19u. Een link zal naar u verzonden worden om deel te nemen aan de infosessie.

    Naam ouder(s):

    Uw e-mailadres

    Uw telefoonnummer

    Eventuele vraag/vragen: