Sport

Sportkledij

Sport Sint-CatharinacollegeTurnkledij wordt geleverd door de school. Je zorgt zelf voor turnpantoffels met witte zolen. Deze pantoffels draag je uitsluitend tijdens de turnles. Op alle onderdelen van de turnkledij dient je naam en voornaam te staan. Uurwerken en juwelen laat je best thuis wanneer er turnles is. Indien je ze toch meebrengt, kan je ze achterlaten in een gesloten safe in de kleedkamer. Het turnpak en de pantoffels neem je na iedere les best mee naar huis.

Inactiviteit

Enkel wie een doktersattest of een geschreven toelating van zijn ouders heeft, hoeft niet te sporten. Een geschreven toelating van de ouders geldt slechts voor één les en kan maximaal vier keer per schooljaar. Wie tijdens de les niet deelneemt, kan op vraag van de leerkracht assisteren, of kan een vervangopdracht krijgen. Deze taak is uitvoerbaar binnen de lesuren lichamelijke opvoeding en is aangepast aan het niveau van de leerling.

Sport

Het college geeft je uitgebreide mogelijkheden om te sporten. Onder leiding van onze turnleerkrachten, hebben we ploegen die deelnemen aan schoolcompetities op regionaal of nationaal niveau en die regelmatig trofeeën winnen. We maken ook werk van niet-competitieve, recreatieve sportbeoefening. Elke woensdagnamiddag en tijdens de middagpauze van elke volledige schooldag kan je zo sport beoefenen. Ook hier zijn de turnleerkrachten je coach. Zo willen we een sportieve school zijn.