Vierde jaar

ASO - TSO - BSO

 

ASO ASO ASO ASO ASO ASO TSO TSO TSO TSO BSO BSO
Vak GL LAT ECA ECB WET HUWE IW HAN STW TW HZ VV
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Biologie 1 1 1 1 2 1 2
Chemie 1 1 1 1 2 1 2 4
Duits –  1 1 1 1 1 1
Engels 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2
Frans 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 2 2
Fysica 1 1 1 1 2 1 2 4
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Grieks 4
Latijn 4 5
LO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2
Wiskunde 5 5 4 5 5 4 6 4 3 5 2 2
Informatica 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1
PO 2 2
Economie 4 4
MO 1 1 1 1 1 1
Bedrijfseconomie 6
Cultuurwetenschappen 2
Gedragswetenschappen 3
Natuurwetenschappen 2 3
Sociale wetenschappen 3
Integrale opdrachten 7
Wetenschappelijk tekenen 1
Toegepaste Wetenschappen en Engineering 9 1
MAVO 2 2
Realisaties haarzorg 18
Verzorging Voeding 18

GL: Grieks – Latijn
LAT: Latijn
ECA: Economie A
ECB: Economie B
WET A: Wetenschappen A
WET B: Wetenschappen B
HUWE: Humane Wetenschappen 
IW: Industriële Wetenschappen
HAN: Handel
STW: Sociale en technische Wetenschappen
TW: Techniek – Wetenschappen
HZ: Haarzorg
VV: Voeding – Verzorging