Vijfde jaar

ASO ASO ASO ASO ASO ASO ASO ASO
Vak GL LMT LWE LWIS ECMT MTWE WEWIS HUWE
Aardrijkskunde 1 1 2 1 1 2 2 1
Duits 1 3 3 3 0/2 1
Engels 2 3 2 2 3 3 2 2
Esthetica 1 1 1 1 1 1 1 1
Frans 3 4 3 3 4 4 3 3
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2
Grieks 4
Latijn 4 4 4 4
LO 2 2 2 2 2 2 2 2
Natuurwetenschappen 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4
Spaans 1 1
Wiskunde 3 5 8/6 3 4 8/6 3
Biologie 1 1 1 1
Chemie 2 1/2 2 2
Fysica 2 1/2 2 3
Economie 4 1
Cultuurwetenschappen 3
Gedragswetenschappen 3
Project Humanewetenschappen 2

GL: Grieks – Latijn
LMT: Latijn – Moderne Talen
LWE: Latijn – Wetenschappen
LWIS: Latijn – Wiskunde
ECMT: Economie – Moderne Talen
MTWE: Moderne Talen – Wetenschappen
WEWIS: Wetenschappen – Wiskunde
HUWE: Humane Wetenschappen

TSO TSO TSO TSO BSO BSO
Vak HAN BI STW TW HZ VERZ
Aardrijkskunde 1 1 1 1
Duits 2
Engels 3 3 2 2
Frans 4 3 3 3 2 2
Geschiedenis 1 1 1 1
Godsdienst 2 2 2 2 2 2
LO 2 2 2 2 2 2
Natuurwetenschappen 1 4
Nederlands 3 3 4 4 2 2
Wiskunde 3 4 3 6
Bedrijfseconomie 10
Toegepaste informatica 5
Integrale opdrachten 8
Sociale wetenschappen 4
Toegepaste biologie 3
Toegepaste chemie 6
Toegepaste fysica 4
MAVO 2 2
PO 1
Realisatietechn haarzorg 22
Verzorging 24

HAN: Handel
BI: Boekhouden – Informatica
STW: Sociale en technische wetenschappen
TW: Techniek – Wetenschappen
HZ: Haarzorg
VERZ: Verzorging