Zesde jaar

ASO ASO ASO ASO ASO ASO ASO ASO
Vak GL LMT LWE LWIS ECMT MTWE WEWIS HUWE
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1
Duits 1 3 3 3 0/2 1
Engels 2 3 2 2 3 3 2 2
Esthetica 1 1 1 1 1 1 1 1
Frans 3 4 3 3 4 4 3 3
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2
Grieks 4 – 
Latijn 4 4 4 4
LO 2 2 2 2 2 2 2 2
Nat – wetenschappen 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4
Spaans 1 1
Wiskunde 3 5 8/6 3 4 8/6 3
Biologie 2 1 2 2
Chemie  2 1/2 2 2
Fysica  2 1/2 2 3
Economie 4 1
Cultuurwetenschappen 3
Gedragswetenschappen 3
Project Humane wet. 2

GL: Grieks – Latijn
LMT: Latijn – Moderne Talen
LWE: Latijn – Wetenschappen
LWIS: Latijn – Wiskunde
ECMT: Economie – Moderne Talen
MTWE: Moderne Talen – Wetenschappen
WEWIS: Wetenschappen – Wiskunde
HUWE: Humane Wetenschappen 

TSO TSO TSO TSO BSO BSO
Vak HAN BI STW TW HZ VERZ
Aardrijkskunde 1 1 1 1
Duits 2
Engels 3 3 2 2
Frans 4 3 3 3 2 2
Geschiedenis 1 1 1 1
Godsdienst 2 2 2 2 2 2
LO 2 2 2 2 2 2
Natuurwetenschappen 1 0 4
Nederlands 3 3 4 4 2 2
Wiskunde 3 4 3 6
Bedrijfseconomie 10 8
Toegepaste informatica 5
Sociale wetenschappen 4
Integrale opdrachten 8
Toegepaste biologie 2
Toegepaste chemie 6
Toegepaste fysica 5
Bedrijfsbeheer 2
MAVO 2 2
PO 1
Realisatietechn haarzorg 21
Verzorging 24

HAN: Handel
BI: Boekhouden – Informatica
STW: Sociale en technische wetenschappen
TW: Techniek – Wetenschappen
HZ: Haarzorg
VERZ: Verzorging