Historiek

Onze school heeft een heel rijke geschiedenis.

Sint-Catharina

Kerk Sint-Catharinacollege

Catharina van Alexandrië was de dochter van de koning van Alexandrië. Toen de Romeinse keizer Maxentius in 307 haar stad bezocht, eiste dat hij dat alle inwoners een offer brachten aan de Romeinse goden. Catharina weigerde dit en wist – volgens de overlevering – verschillende raadsmannen en de vrouw van de keizer voor het christendom te winnen. Verschillende pogingen om haar te folteren – ondermeer met een wiel – mislukten, ze werd uiteindelijk onthoofd.

Het wapenschild van onze school vertelt ons over het leven van de heilige Catharina. De kroon herinnert aan het feit dat ze een koningsdochter was, het wiel verwijst naar een foltertuig, het zwaard naar haar onthoofding en de palmen naar de uiteindelijke overwinning. Sint-Catharina toont ons immers dat we ondanks bedreigingen moeten standhouden. De patroonheilige van onze school wordt gevierd op 25 november.

Geschiedenis Collegekerk

De Sint-Catharinakerk stamt oorspronkelijk uit de 12de eeuw. In het begin van de 17de eeuw werd ze herbouwd door de Miniemen. In 1986 werd de kerk geklasseerd als beschermd monument omwille van haar belangrijke historische waarde, haar uitzonderlijke architectuur en haar vele waardevolle elementen. Tussen 1990 en 1992 werd het exterieur gerestaureerd, het interieur volgde tussen 1998 en 2000.

Geschiedenis Sint-Catharinacollege, campus Boelarestraat en Collegestraat

Het oude collegegebouw stamt uit de 17de eeuw. Tijdens de Franse Revolutie in 1796 werd de Latijnse school – en de abdij – gesloten. Geraardsbergen had geruime tijd geen middelbaar onderwijs. Het stadsbestuur begon in 1823 opnieuw een Latijnse school, die in 1850 overgedragen werd aan het bisdom Gent en een bisschoppelijk college werd. Op het einde van de 19de eeuw werd het gebouw vernieuwd en verruimd.

Tot in 1964 kon je als jongen in het toenmalige college alleen Grieks-Latijn volgen, in 1965 werden er meisjes toegelaten. Er kwamen steeds meer studierichtingen bij. In 1995 fusioneerden het Technisch Instituut Maria Jozef en het Sint-Catharinacollege.

De zusters van Maria Jozef speelden een belangrijke rol in het religieuze leven en in het onderwijs in onze stad. De congregatie werd gesticht in 1817. Halfweg de 19de eeuw verhuisden zij naar het kloosterpand in de Abdijstraat. Met haar ervaring in technische en beroepsrichtingen was de school een belangrijke aanvulling voor het Sint-Catharinacollege.

Campus Boelarestraat

De zusters van Maria-Jozef speelden ooit een belangrijke rol in het religieuze leven en de onderwijswereld van de stad. Deze congregatie werd gesticht te Geraardsbergen in 1817 door E.H. Constant Van Crombrugge.
In 1857 verhuisden ze naar het kloosterpand in de Abdijstraat. Hun onderwijsinstelling breidde steeds verder uit: er waren de afdelingen Kleding, Handel en later Techniek-Wetenschappen ,Sociale en Technische Wetenschappen en Haarzorg. In 1995 fusioneerde het Technisch Instituut Maria-Jozef met het Sint-Catharinacollege. De studierichtingen Handel-Talen en binnen het BSO Haarzorg en Verzorging verrijkten het aanbod.

De samenwerking met het Technisch Instituut Sint-Jozef wordt duidelijk.

De onderwijsvernieuwing deed ons nadenken over wat leerlingen nodig hebben om gelukkig, succesvol, verantwoordelijk én gedragen in de wereld te staan. Wij zijn er als scholen van overtuigd dat wij hier een breder en completer antwoord op bieden door een nauwere samenwerking tussen het Technisch Instituut Sint-Jozef en de Sint-Catharinascholen (basis en secundair). Deze samenwerking is een geleidelijk groeiproces, gebaseerd op de gezamenlijke visie die wij hebben uitgeschreven. Vanaf september 2018 wordt de samenwerking duidelijk door een gemeenschappelijke naam en logo.

Het logo staat voor twee figuren of entiteiten die elkaar omarmen en tegelijk een open blik op de toekomst werpen. We willen als school onze leerlingen vormen, steunen, waarderen en tot samenleven brengen. Wij doen dit vanuit onze christelijke overtuiging die ons draagt en inspireert. Ons doel is dat leerlingen hun kracht ontdekken en vol vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. Het Sint-Catharinacollege is en blijft dus in meerdere opzichten “méér dan een school”.

Eén school: 3 campussen

In 2019 bestaat het Sint-Catharinacollege uit 4 campussen: Boelarestraat, Collegestraat, Gaffelstraat en Kleine Karmelietenstraat.

In 2021 verliet de secundaire school de gebouwen van campus Boelarestraat.

Op elk van deze campussen slagen we er in als school eigentijds en vernieuwend onderwijs in alle stromen te verstrekken: een brede eerste graad en in de tweede en derde graad doorstroom en arbeidsgerichte richtingen.