Financieel

Schoolrekeningen

Het boekenpakket wordt besteld via studieshop.be

Aan het begin en het einde van elk trimester is er een schoolrekening voor de gemaakte kosten en activiteiten (zoals kopieën, toetsenbladen, …).

Schoolverzekering

Onze leerlingen zijn verzekerd tegen ongevallen op school en voor lichamelijke letsels op weg van en naar school. Stoffelijke schade wordt niet door de schoolverzekering gedekt. Zo kan verlies van of schade aan een smartphone ed. niet verhaald worden op de schoolverzekering.

Om terug te vallen op de verzekering, moet elk ongeval binnen de 24 uren worden meegedeeld.
Formulieren voor aangifte van schoolongevallen zijn te verkrijgen op het secretariaat. Bij de berekening van haar tussenkomst in ziekenhuisverpleging en andere medische kosten, houdt de schoolverzekering rekening met de terugbetaling door een mutualiteit of een andere verzekering of bijstandsorganisme. Gelieve de volgende documenten te bezorgen aan het schoolsecretariaat nadat je eerst zelf de onkostennota’s hebt betaald:

  • het genezingsgetuigschrift
  • een attest van tussenkomst van de mutualiteit, vergezeld van de originele onkostennota’s, waar de mutualiteit niet of slechts gedeeltelijk in tussenkomt
  • indien je niet aangesloten bent bij een mutualiteit, je volledige staat van onkosten, ondertekend en vergezeld van de originele bewijsstukken
  • het rekeningnummer waarop de vergoeding gestort mag worden