Gok

Visietekst

GOK Sint-Catharinacollege

Deze twee quotes liggen aan de basis van wat we met GOK willen bereiken. Onze schoolslogan ‘meer dan een school’ past daar ook heel goed bij. Het hele GOK-beleidsplan is een werkinstrument in de lijn van ons zorgplan, ons pedagogisch schoolproject en de pijlers van de katholieke dialoogschool. We hebben niet enkel aandacht voor wat de leerlingen kunnen, maar zeker ook voor wie ze zijn. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich goed voelen op onze school. Wij willen hun eigenheid respecteren en waarderen ieders tempo, mogelijkheden, achtergrond, belangstelling en noden. Wij zetten onze schoolpoort open voor andere culturen, omdat we het uitwisselen van meningen, waarden en overtuigingen die in de gemeenschap leven, zien als een verrijking voor de hele schoolbevolking.

“Een beeld zegt meer dan 1000 woorden”. Dat hebben we ook vorige GOK-cyclus ondervonden. Avatars spreken leerlingen heel erg aan. Daarom hebben we beslist om ze ook deze GOK-cyclus verder te gebruiken.

De bouwstenen die we geselecteerd hebben zullen vooral werkfiches zijn. Gedurende de GOK-cyclus zullen we voortdurend zoeken de juiste aanpak en werkmethode en bijsturen waar nodig via de PDCA-cyclus.

Na een bevraging bij de leerkrachten, leerlingen en ouders werd ons duidelijk waar de “knelpunten” zitten op onze school. Volgende bouwstenen staan in de kijker:

Hoe willen we dit aanpakken?

Het GOK-team zal als spil fungeren waar alle ideeën gecentraliseerd en uitgewerkt worden.
Maar iedereen draagt zijn steentje bij en zal bij de projecten/acties betrokken worden. Iedere leerkracht is immers een GOK-leerkracht! Daarnaast kunnen wij ook rekenen op onze directie, CLB en ouders om mee het verschil te maken.

Thema's

In de GOK-cyclus 18-21 werkt onze school rond de volgende thema’s:

Campus Boelare- en Collegstraat

Eerste graad

  • Preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstand
  • Sociaal en emotioneel welbevinden

Tweede en derde graad

  • Preventie en remediëring van studie- en gedragsproblemen
  • Oriëntering bij in- en uitstroom

Campus Gaffel- en Kl. Karmelietenstraat

Eerste graad

  • Taalvaardigheid
  • Sociaal en emotioneel welbevinden

Tweede en derde graad

  • Preventie en remediëring van studie- en gedragsproblemen
  • Oriëntering bij in- en uitstroom

Het is de bedoeling om vanuit ons GOK-team alle leerkrachten te motiveren en te laten meewerken aan de gekozen thema’s. GOK is een doel voor de hele school.