Gok

Doel op lange termijn

GOK Sint-Catharinacollege

Met ons GOK-beleid willen we onze leerlingen maximale kansen bieden om zich binnen hun mogelijkheden verder te vormen en te ontplooien. Concreet betekent dit dat we via doordachte oriëntering en doorstroming, een goed uitgebouwde preventie en remediëring een aangename leeromgeving creëren, waarin we zittenblijven, falen en leerachterstand willen tegengaan. Op die manier streven we ernaar dat álle leerlingen de leerplandoelstellingen en eindtermen bereiken. Deze visie kunnen we niet realiseren zonder een goede leerlingen- en ouderparticipatie. Daarom willen we leerlingen en ouders actief betrekken bij het leer- en opvoedingsproces. In de komende periode willen we deze aandachtspunten behouden, maar ook 2 nieuwe thema’s verder uitwerken.

Thema's

Onze school koos in de voorbije cycli voor de thema’s:

  • Preventie en remediëring van studie- en gedragsproblemen
  • Oriëntering en doorstroming
  • Leerlingen- en ouderparticipatie

Vanaf september 2017 ligt de nadruk ook op:

  • Taalvaardigheidsonderwijs
  • Socio-emotioneel welbevinden

Het is de bedoeling om vanuit ons GOK-team alle leerkrachten te motiveren en te laten meewerken aan de gekozen thema’s. GOK is een doel voor de hele school.