Gok

Visietekst

GOK Sint-Catharinacollege

Met ons GOK-beleid willen we onze leerlingen maximale kansen bieden om zich binnen hun mogelijkheden verder te vormen en te ontplooien. Concreet betekent dit dat we via doordachte oriëntering en doorstroming, een goed uitgebouwde preventie en remediëring een aangename leeromgeving creëren, waarin we zittenblijven, falen en leerachterstand willen tegengaan. Op die manier streven we ernaar dat álle leerlingen de leerplandoelstellingen en eindtermen bereiken. Deze visie kunnen we niet realiseren zonder een goede leerlingen- en ouderparticipatie. Daarom willen we leerlingen en ouders actief betrekken bij het leer- en opvoedingsproces. We laten ons hierbij inspireren door het vademecum ‘Zorgbreed en kansenrijk onderwijs’.

Thema's

In de GOK-cyclus 18-21 werkt onze school rond de volgende thema’s:

Campus Boelare- en Collegstraat

Eerste graad

  • Preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstand
  • Sociaal en emotioneel welbevinden

Tweede en derde graad

  • Preventie en remediëring van studie- en gedragsproblemen
  • Oriëntering bij in- en uitstroom

Campus Gaffel- en Kl. Karmelietenstraat

Eerste graad

  • Taalvaardigheid
  • Sociaal en emotioneel welbevinden

Tweede en derde graad

  • Preventie en remediëring van studie- en gedragsproblemen
  • Oriëntering bij in- en uitstroom

Het is de bedoeling om vanuit ons GOK-team alle leerkrachten te motiveren en te laten meewerken aan de gekozen thema’s. GOK is een doel voor de hele school.