Ons opvoedingsproject

In onze school hebben wij een zeer breed aanbod van opties, waardoor je ervaart waar je interesses en talenten liggen. In onze eerste graad ontdek je wat je goed kan en wat je graag doet, zodat je de beste keuze maakt uit onze verschillende domeinen Maatschappij en Welzijn, Economie en Organisatie, Taal en Cultuur, STEM met zowel theoretische als praktische richtingen.

Onze leerkrachten staan klaar om jouw mogelijkheden op vlak van kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen en om jouw grenzen te verleggen of te erkennen. Door krachtig lesgeven, goede begeleiding, duidelijke evaluatie willen we je uitdagen om het beste uit jezelf te halen. 

“Leren leren” en remediëren krijgen ruim aandacht. Door onze schoolloopbaanbegeleiding willen we de weg wijzen naar een studie of beroep waar je goed in bent, waarin je gelukkig kan worden. Een goed contact met je ouders helpt ons daarbij: wij werken zo goed mogelijk met hen samen om jou te begeleiden.

We hebben niet enkel aandacht voor wat je kan, maar zeker ook voor wie je bent. Wij vinden het belangrijk dat je je goed voelt op onze school. Wij willen je eigenheid respecteren en waarderen ieders tempo, mogelijkheden, achtergrond, belangstelling en noden. Onze school wil méér zijn dan een school waar je leert en studeert, maar ook een school die jou laat groeien op persoonlijk en sociaal vlak. Wij helpen je ontdekken hoe je een vrij, verantwoordelijk en respectvol mens kan zijn, door duidelijke verwachtingen en afspraken te formuleren. Wij geven dit zelf gestalte in ons dagelijks omgaan met elkaar. Wij laten ons hierbij inspireren door onze christelijke zingeving, overtuiging en waarden.

Wij zetten onze schoolpoort open voor andere culturen, omdat we het uitwisselen van meningen, waarden en overtuigingen die in de gemeenschap leven, zien als een verrijking voor de hele schoolbevolking.

Wij zijn een ondernemende school, die boeiend en vooruitstrevend onderwijs wil bieden. We investeren bewust in hedendaagse technologie en infrastructuur, om jou optimale kansen te geven in een snel evoluerende maatschappij. Daardoor zorgen we voor een krachtige leeromgeving. Via stages, bedrijfsbezoek, geïntegreerde proeven werken wij nauw samen met externe partners. Eigentijds en toekomstgericht willen we ook zijn in ons omgaan met materialen en gebouwen: we streven naar een nette, aangename, milieuvriendelijke leefomgeving.

Graag verruimen wij jouw horizon door jou te laten proeven van cultuur, literatuur, theater, sport, reizen… Al wat het leven rijk en boeiend maakt, willen we jou aanbieden binnen en buiten de lessen. Omdat we méér dan een school willen zijn, spannen we ons ervoor in dat jij aan al die activiteiten kan deelnemen. We streven naar een duurzaam en aanvaardbaar kostenbeleid.

Wij willen ons elke dag inzetten om voor jou een kwaliteitsvol en hartelijk opvoedingsproject uit te bouwen, samen met al onze collega’s, met onze partners, met ons CLB en mét de steun van ouders. We willen voor jou méér zijn dan een school en nodigen je graag uit om aan te sluiten!