Verlofdagen

Ingevolge de beschikkingen van de gemeenschapsminister van onderwijs en afspraken binnen de scholengemeenschap Geraardsbergen ziet de kalender van de vakanties en de vrije dagen voor het schooljaar 2020-2021 er uit als volgt:

Eerste schooldagdinsdag 1-9-2020
Klassenraden: vrijaf voor leerlingenwoensdag 7-10-2020
Allerheiligenvakantiezaterdag 31-10-2020 t.e.m. maandag 8-11-2020
Wapenstilstandwoensdag 11-11-2020
Klassenraden: vrijaf voor leerlingenwoensdag 16 en donderdag 17-12-2020
Kerstvakantiezaterdag 19-12-2020 t.e.m. zondag 3-01-2021
Pedagogische studiedag: vrijaf voor leerlingenvrijdag 12-2-2021
Krokusvakantiezaterdag 13-02-2021 t.e.m. zondag 21-02-2021
Verlofdag: Eerste toogmaandag 1-03-2021
Klassenraden: vrijaf voor leerlingen 1e graad A-stroommaandag 1-04-2021
Paasvakantiezaterdag 3-04-2021 t.e.m. zondag 18-04-2021
Dag van de Arbeidzaterdag 1-05-2021
O.L.H. Hemelvaartdonderdag 13-05-2021
Pinkstermaandagmaandag 24-05-2021
Delibererende klassenraden: vrijaf voor leerlingen eindjarenwoensdag 24-06-2021
Delibererende klassenraden: vrijaf voor alle leerlingendonderdag 25 t.e.m. maandag 29-06-2021
Laatste schooldagdinsdag 30-6-2021
Zomervakantiewoensdag 1-7-2021