Contact school – gezin

We hechten veel belang aan een goede communicatie met de ouders van onze leerlingen. Het zijn uiteraard onze eerste partners in de begeleiding van onze leerlingen. Daarom houden we de ouders ook graag op de hoogte.

Schoolreglement

De belangrijkste afspraken die gelden op onze school vinden ouders en leerlingen terug in het schoolreglement. De nieuwste versie staat vanaf het begin van het nieuwe schooljaar op onze website. We vragen leerlingen en ouders om dit met aandacht na te lezen en om daarna een document te tekenen voor akkoord met onze afspraken. Wie dit wenst, kan een exemplaar op papier bekomen.

Rapporten

Leerlingen ontvangen regelmatig een rapport over hun studie-evolutie. De data van de rapporten zijn vermeld in de schoolkalender. De leerlingen van de eerste graad A hebben daarnaast per trimester een rapport met de proefwerkresultaten. De leerlingen van de tweede en derde graad A krijgen resultaten van hun proefwerken in december en in juni. Er is ook een attituderapport, waarbij onze leerlingen beoordeeld worden op een aantal thema’s inzake werkhouding en houding naar anderen toe.

Schoolagenda/vademecum

Naast de digitale agenda op Smartschool, hebben we ook een papieren planningsagenda voor de leerlingen van het 1e jaar en 2B

  • Daarin noteert de leerling de taken, toetsen, voorbereidingen… die de leerkracht geeft. Ook de leerling die niet dagelijks toegang heeft tot Smartschool, kan zo een perfect overzicht bewaren over taken en toetsen.
  • Deze agenda is verder een belangrijk hulpmiddel om je eigen schoolwerk te leren plannen.
  • Er is daarnaast ook ruimte voorzien voor opmerkingen van de leerkracht of opvoeder en voor mededelingen van de ouders: wij hanteren de agenda dus als communicatiemiddel met onze ouders. Soms dienen deze berichten te worden getekend.

Alle andere leerlingen hebben een vademecum.
We verwachten dat onze leerlingen deze agenda/vademecum dagelijks bij hebben en actief gebruiken. Aan de ouders willen we vragen de agenda/vademecum regelmatig na te kijken, uit interesse en als aanmoediging.

Smartschool

Naast de kalender biedt Smartschool nog zoveel meer:

  • Het is een middel om te communiceren met leerkrachten, opvoeders, directie en CLB. Brieven en info worden via Smartschool aan de ouders en leerlingen bezorgd.
  • Wij maken daarnaast ook gebruik van de digitale schoolagenda van Smartschool, waar alle lesonderwerpen en belangrijke taken en toetsen in zijn opgenomen.
  • Tips van de leerkrachten, opdrachten, extra oefeningen en nieuwtjes krijgen ook hun plaats op Smartschool.
  • Opvolgen van resultaten.

Vandaar dat we onze leerlingen vragen om dagelijks Smartschool te raadplegen. Indien dit thuis niet kan, is er op school zeker een computer ter beschikking.  Ook als ouder is het belangrijk om deze info geregeld na te kijken.

Schoolkalender

Via Smartschool ontvang je als leerling en ouders geregeld de nieuwste versie van de schoolkalender. Deze kalender biedt jou een volledig overzicht over al onze activiteiten. Ook belangrijke data inzake rapporten, proefwerkperiodes, e.d. vind je er terug.

Oudercontacten

Tijdens een oudercontact kunnen de ouders van onze leerlingen de evolutie van hun zoon/dochter bespreken met de klassenleraar en/of de vakleerkrachten.  Elke ouder wordt daartoe tijdig uitgenodigd.  Inschrijven voor het oudercontact kan via Smartschool. Wie dit wenst, kan hierbij een handje geholpen worden door één van onze medewerkers.

We willen de nodige aandacht besteden aan een goede oriëntering en advisering van onze leerlingen, en richten daarom oudercontacten in na de proefwerken en infoavonden omtrent de verschillende studiemogelijkheden in een hogere graad of in het hoger onderwijs. Het CLB ondersteunt zowel leerlingen, ouders als de school om een goede keuze te maken. Op bepaalde oudercontacten is een CLB-medewerker aanwezig.

Naast deze oudercontacten kan je uiteraard ook op een ander moment via Smartschool een afspraak maken met de klassenleraar of de  vakleerkrachten. Indien je graag de directie wil spreken, kan je een afspraak maken via Smartschool, of kan je telefonisch contact opnemen.