Home

Sint-Catharinacollege

Kies uit ons ruime studieaanbod de richting die het best overeenstemt met je talenten en mogelijkheden. En of je voor het ASO, TSO of BSO kiest, wij willen het beste van jezelf naar boven halen en samen met jou op weg gaan een succesvolle toekomst tegemoet in jouw verdere studie- of beroepsleven.
Een bekwaam en gemotiveerd lerarenkorps helpt je om je studies succesvol te doorlopen. Onze remediërings-en stappenfiches leren je om te sleutelen aan een foute studiemethode, evalueren je remediëringsinspanningen en laten je ouders toe de verschillende stappen te volgen. De Leer- en motivatietesten en zelfrefl ectiedocumenten nodigen je uit tot reflectie over hoe je jouw studies aanpakt.
Leerrijke excursies en culturele reizen, al dan niet facultatief, zullen je horizon verruimen; projecten i.v.m. cyberpesten, relationele vorming, stressbeheersing, bezinningsdagen e.d. zullen bijdragen tot de vorming van je eigen persoonlijkheid.
De actienamiddag voor Broederlijk Delen, de Damiaanactie, de leerlingenraad… zullen jouw gevoel voor solidariteit en verantwoordelijkheidszin vergroten. Zo willen we jou vanuit het evangelie een aantal waarden bieden die je kan meenemen in je latere leven.
Namens het hele lerarenkorps en de leden van het ondersteunend personeel heten wij je van harte welkom in ons college.

Directie

Directeur Sint-Catharinacollege Filip SantensFilip Santens – directeur

Adjunct-directeur Hilde De Craene Sint-Catharinacollege
Hilde De Craene – adjunct-directeur

Sint-Catharinacollege, méér dan een school

Gezondheid & Welzijn

ONZE PASSIE  

Leerlingenbegeleiding

ONZE ZORG  

Slaagkansen verdere studies

HUN DOEL  

Alumni

Leerlingen

Leerkrachten

Klassen