Remediëring en leren leren

Remediëring en leren leren

Sint-Catharinacollege

 

Leerlingen uit de 1ste graad krijgen een project over “leren leren”. De methodes die de leerlingen ontdekken via een instructiegids, worden door collega’s ook gebruikt in verschillende vakken. Ook in de tweede en de derde graad proberen wij door tips, methodes, planningsagenda e.d. te duiden op het belang van een goede planning, organisatie en werkmethode.

Problemen op het vlak van studie worden zoveel mogelijk opgevolgd door de vakleerkracht, die d.m.v. stappenfiches of remediëringsfiches de leerling op weg zet om kennis en vaardigheden op te doen of uit te breiden. De vakleerkracht zal gebruik maken van het rapport, de planningsagenda of van smartschool om ouders op de hoogte te houden van de evolutie.

Socio-emotionele problemen worden voorgelegd op de cel van vertrouwensleerkrachten, waar met het CLB wordt overlegd wat de beste aanpak kan zijn voor de leerling in die situatie.

Leerlingen die ondanks de remediëring dreigen af te stevenen op zware problemen inzake studieresultaten, krijgen een advies dat door de klassenleraar wordt genoteerd op het kerstrapport. De klassenleraar of de directeur neemt contact op met de betrokken ouders en nodigt hen uit tot een gesprek. Begin januari is er ook een extra oudercontact voor leerbedreigde leerlingen.

Regelmatig wordt er aan de leerlingen gevraagd om direct na een grote toets het document ”zelfevaluatie” in te vullen. Zij worden hierdoor aangemoedigd om hun studiemethodes en studie-inzet kritisch te bekijken.