Digitale communicatie

Smartschool is ons platform

Smartschool Sint-Catharinacollege

  • Elke leerling kan van zijn/haar leerkracht een bericht krijgen ter ondersteuning: dit kunnen bijkomende oefeningen zijn. Nuttig dus om dagelijks op Smartschool te gaan. Taken en opdrachten worden echter meegedeeld in klasverband, het is dus niet wenselijk dat de avond ervoor taken via Smartschool worden doorgemaild.Elke leerling en alle ouders krijgen belangrijke informatie toegestuurd over excursies, reizen e.d.
  • De punten die verkregen worden via dagelijks werk, de toetsen dus, zijn in te kijken.
  • De klastitularis en/of andere leerkrachten kunnen op de hoogte worden gebracht van een of ander medisch, sociaal of psychologisch probleem.
  • Communicatie met de secretariaatsmedewerkers n.a.v afwezigheden is mogelijk.
  • De data van alle oudercontacten worden gemeld en er kan digitaal worden ingeschreven.
  • Vanaf september 2014 worden de weekagenda’s digitaal ingevuld door de leerkrachten.
  • Ook de CLB-medewerker zijn via Smartschool te bereiken.
  • Festiviteiten en infomomenten  bijv. het Lentestijn, de Opendeuravond worden via Smartschool aangekondigd.
  • KORTOM: SMARTSCHOOL IS EEN STEM EN EEN LUISTEREND OOR! MAAK ER DUS GEBRUIK VAN!

Smartschool Sint-Catharinacollege