Sint-Catharinacollege wordt Olympiadeschool voor Natuurwetenschappen

Sint-Catharinacollege wordt Olympiadeschool voor Natuurwetenschappen

Sint-Catharinacollege, meer dan een school. Dit jaar krijgt die slogan een extra dimensie want onze school wordt nog meer. We worden namelijk Olympiadeschool voor Natuurwetenschappen. De prima prestaties in de verschillende olympiades bleven dus niet onopgemerkt.

Een eretitel krijg je natuurlijk niet zomaar in de schoot geworpen. Als school moet je in het huidige en de twee voorafgaande schooljaren hebben deelgenomen aan alle eerste rondes van de vier olympiades (de junior olympiade voor natuurwetenschappen, de biologie olympiade, de chemie olympiade en de fysica olympiade). Telkens moet ook één deelnemer de tweede ronde hebben gehaald  en moet er minimum één leerling zich hebben geplaatst voor de finale. En ja hoor, het Sint-Catharinacollege kan het, doet het en is één van de 22 gelukkigen die deze prijs in de wacht sleept.

Iedereen die de wetenschap een warm hart toedraagt is dan ook fier op wat de leerlingen hebben verwezenlijkt tijdens de verschillende olympiades.

D. Matthys